Archives


Search

Добредојдовте на интернет страницата на Ристо Лазаров
И ВАКА, И ТАКА

Некои би рекле: и тука ми е добро, и таму ми е добро. Итромани. Ги бива, ѓоа. Ја нив, ја оние кои го прифаќаат нивното итроманство. Во некои кадровски разместувања (се вардам од зборот чистки) излегоа на површина и неколку(?) Ајштајновски јазли. Релативазации. Склеротични заборавања. Не знам уште како да ги наречам, а знам дека не би требало да ми е грижа за работите кои не се грижат за мене. Генијот Ајнштајн беше рекол дека во средиштето на тешкотијата лежат многу можности. Некои личат, или се прикажуваат како можности. Можно е, на пример, да си најде фотелја некој кој до вчера во кампањата бил во спротивниот камп, а да се тргне некој врвен стручњак, затоа што бил во спротивниот камп. И тоа небаре дневен активист. Се сака, притоа, да се каже дека тргнатиот бил поставен не оти е стручњак од највисок ранг, туку дека му припаѓа на спротивниот табор. И тоа се есапи за успех. А Ајнштајн беше рекол: настојувајте да не нижете успеси, туку да создадете вредности. Слушаме: сè што се прави, се прави за подобра иднина. Кој не сака да е така?! А Ајнштајн, кутриот, никогаш не размислувал за иднината. Верувал дека таа пристигнува доволно брзо. Згора, информацијата станува еден вид борбено средство. А сите знаат дека таа, претежно, не е знаење. Што би рекол Ајншатјн: единствениот извор на знаење е искуството. Надвор уште е горештина. Не се дише. Од милина, би рекол оној јазовецот на Петар Кочиќ. Среќа што не е сезона на магли, па не може баш сè да се провре низ нив….


Ристо Лазаров

( преобјавувањето на текстот или на делови од текстот не е допуштено без дозвола на авторот)
See Older Posts...