Archives


Search

Добредојдовте на интернет страницата на Ристо Лазаров


ВРВОТ НА БОЛОТ

Ристо Лазаров

За Ацо Шоповза нашите класициа и за нашата заборавност...

Можеби не се баш многу на бројама има високи врвови современиот македонски творечки венецРацинКонескиШоповЈаневски... - горди челници и претходници на оние што дојдоа по нив и што допрва ќе доаѓаатНемаме право занесени од какви било нови "страстида ги фрламе во заборав нашите духовни претходнициЗаштотиекако што рече Старделов за Рацинбеа национални поети од највисок рангзашто во својата песна секој на свој начин со своите песни ја открија и резимираа целата нова македонска поетска и историска епоха.
Последниве две-три недели се случија два три груби настани поврзани со името на Ацо Шоповнесмаснотода го речам најблаго што можамспоредување на неговото партизанско "агитпроповствочијашто рожба беше првиот весник на македонски јазик "Млад борец" (во тој контекст беше спомнат и "агитпроповецотКочо Рацин). Споредбите со денешниве  луѓе за "пи-ар" (небаре немаме наши зборови за односи со јавностабеа изречени со невидена леснотијаНешто се расчисти и целта на овие редови не е да ја враќа таа приказнада кажат нешто за старата песна на нов гласНи потребани фајде има
Пред некој ден се случи нешто многу грозноповрзано со животот и делото на Ацо Шоповбеше искршенапарчосанаспомен плочата на неговата родна куќа во ШтипВандализам на делодомаречиси на роденденот на поетот (да не се заборавии првоборецотАцо ШоповОдбивам однапред секаква врска на "агитпроповствотосо вандалското кршење на спомен-плочатаСкраја да еА признавамова второво повеќе ме жегнапретпоставувам како и пошироката јавностГо воскресна во мене прашањето за нашиот заборав кон нашите национални величиниСекој од наспа и јасвидел во светот спомен -плочи наместени на куќи кои означуваат периоди во кои таму живеел некој творец вреден за почитНекаде се поголеминекаде помалиама постојат и сведочат за духовното богатство на тие градовиКај нас наопакусе кршат бистисе продаваат како старо железосе фрлаат в река... Колку пати само се кршат бистите на истиот ШоповАнте Повски и другите во струшкиот поетски паркнашата петропола на поезијата?
Нода се вратиме на вандалското уништување на спомен-плочата на куќата на Ацо Шопов во ШтипТоа што разбудува сентименти за заедничкото одење со големиот поет токму пред куќата во која е роден и на која беше закачена спомен-плочатаможе да се смета и за приватна работаНоимам обврскане баш приватнада станам во одбрана на делото на Шоповнема поминато еден месецкако во неговиот и мој Штипми беше доделено признание за афирмација на ликот и делото на Ацо Шоповшто ме прави неизмерно гордИ трижповеќе ме обврзува.

Откривач на тишината


Ацо Шопов прв ја откри тишината во македонската поезија и таа тишина стана култнатраен знак за распознавањеКолку што одминува времетоденесво општата фејсбуковска и твитерска дрдорливосттаатишинатани го открива сето свое значењени открива всушностдека не се наоѓа подобар и поумешен говор од говорот на тишинатаМислата како повеќе да одекнува ако не се кажеако се одмолчиОнаа мисла која кај Ацо Шопов никнуваше од бескрајните длабочини на празниот лист хартија.
Ако моќта и припаѓа на тишинаташто тогаш со зборовитезошто служат зборовитеПазборовите служат да се пишуваат песниЗад нивсекаконе стои само тишинатаама ниеод пуста мрзачесто и не знаеме што стои зад тишината и зад зборовитеА реткоептен ретко запнуваме да ја откриеме јатката на зборот и што има во неаКако да ни се оддалечуваат соѕвездијата од метафори.
Од зборовите се создаваат стиховиа од стиховите песнисите песни на овој светНосамо кај вистинските и големите поетикаков што несомнено е Ацо Шоповнекои стихови звучат како цела песна. Eве само неколку примери од "Гледач во пепелта": ( Човекуптицо претворена во ѕвездакој мисли дека те сфатил не знае што е безднамојата црнина твоја прегрнина,/твојата темнина моја подземнина./Земјо олелиоземјо пустелиовремето невреме вистинско е време; - изгасни песно во огнот што го запали самасветлина капе врз нас од ѕвезда што одамна згасна... И така натамуи така натамуНабројувањето би било долго.
Од неговата рана младостдо 20 април 1982- тапоминаа многу историски татнежи и светкавицисе отвораа и многу темнини низ кои требаше да се врвиАцо Шопов настојчиво си ја следеше ѕвездата што беше ја запаметил уште од качувањето кон врвот (на болот?) на роднокрајниот Исар и со која си замина во вечностаИ тагатаи убавината се слеваа во таа ѕвезда на Шопов. Sвезда опашицасо оган небото што го пара. Sвездакојаблесната во песните на Ацо Шоповна македонската поезија и ги донесе најблескавите мигови. Sвезда со која поетот Ацо Шопов ја споделуваше трагиката на југотТој знаеше дека таа е во сонцетокако што знаеше дека сонцето може да биде и црноПреточена во песнатаа станува таинствен облик на времето.

До највисоките врвови на јазикот
И тогашпред речиси половина веки денесповеќето песни од стихозбирката "Гледач во пепелта" личат како предел на осаменик кој повикува посетителиПовикотинакуе упатен од непотрошлив собеседник вкоренет во спомените на сите кои го познаваа – непресушен извор на добродушност и отменостСобеседник кој сè што имаше носеше во себекако што се носи роза во реверите на песната.
Ацо Шопов прв објави стихозбирка во слободна Македонијаонаа Македонија за која веруваше дека е судбина на светота светот судбина на Македонија и денеска таа македонска слободаска поетска прворожба не може да се есапи само за прост и празнозначен фактПопрво ќе да беше тоа неговиот прв чекор кон иднината и небиднинатакон црното сонцеСреде небиднина знаеше да ни каже што ќе ни се случи вчера и што ни се случило утреСреде небидниапотемтивкотивко излегуваше од сонотза в мугри да го препознае и црното сонцеИ сè такаверувајќи дека сите реки и мориња имаат и друг брегСè таказнаејќии од сопствениот опитдека поезијата како и секоја вистинска уметност е напортежок напорНекој беше рекол дека пишувањето поезија евсушностувежбување на смртта.
Со заминувњетопролетта 1982-таАцо Шопов стана првиот класик на повоената македонска литератураДо крај и остана верен на поезијатанескршливо верувајќи дека токму поезијата ги достигнува највисоките висови на јазикот.
И тишинатаи небиднинатаи црното сонцесè што создаде Ацо Шопов се неодминливи знаци на една поетска великостзнаци на зрелост
кои беспоговорно сведочат дека сè што ќе биде сработено и стокмено како што требасе претвора во споменстанува трајна вредностНаспроти сите морници на новите времиња во кои не се баш и реткост обидитите значајни писатели да се тутнат во заборавот и тоа не со критика и превреднувањеами со неподнослива леснотија на едно ирационално самоволие.
На следбениците Ацо Шопов им остави непотрошливи браздиНеговиот збор остана – непрегорнемушта патоказ кон врвот од болотМост кон светоткон оној свет со којшто треба да се биде ,,на ти” при споделувањето и на убавинатаи на тагата.
Нема кој да не знае дека Ацо Шопов беше душа човекСушта потврда на тоа дека поезијата е еден вид душа искажана со јазикот.Наспроти бездушниците со токмаци в раце.

See Older Posts...